Opis

Praga to bardzo ciekawa dzielnica, pełna kontrastów, gdzie stara architektura współistnieje z nowymi apartamentowcami i budynkami powojennymi. Była miejscem wielokulturowym, gdzie mieszkało wielu kupców, mieszał się języki, polski z jidysz i rosyjskim.

Poznajcie dawną i dzisiejszą Pragę spacerując po ul. Ząbkowskiej i Targowej, odwiedzając cerkiew i katedrę praską, a także szukając śladów żydowskich, miejsc po mezuzach na futrynach i śladów katolickich – praskich kapliczek. Zobaczymy gdzie znajdował się dom studentów żydowskich, w swoim czasie najnowocześniejszy w Warszawie, oraz kultowe i bardzo kolorowe kino Praha. Odnajdziemy pomnik kapeli praskiej i porozmawiamy sobie o gwarze warszawskiej. Na naszej trasie nie zabraknie również Bazaru Różyckiego i typowego baru mlecznego. Spacer zakończymy w zrewitalizowanej dawnej fabryce wódki Koneser. Podczas spaceru zobaczymy też kilka znanych warszawskich murali.
Uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w spacerze, wykonując zadania i uczestnicząc w quizie na znajomość gwary warszawskiej, ale i języka PRLu.

Galeria
Ciekawostki

Czy wiesz, że… najdłuższy prosty dom w Warszawie mieście się przy ul. Kijowskiej 11, ma 508 metrów długości. Zwany jest często jamnikiem, deską lub mrówkowcem. Budynek został wzniesiony na początku lat siedemdziesiątych, naprzeciwko Dworca Wschodniego. Zgodnie z pomysłem architekta miał zasłonić brzydkie zabudowania Szmulowizny przed wzrokiem pasażerów PKP. Ma 430 mieszkań w 43 klatkach schodowych.

Zakres

Zakres spaceru:

  • Katedra Praska i okolice
  • Ul. Okrzei
  • Budynek teatru Baj
  • Ul. Jagiellońska
  • Cerkiew Św. Marii Magdaleny
  • Ul. Targowa i Ząbkowska aż do Konesera
Podsumowanie

Podsumowanie

  • Czas trwania: ok. 2 godzin
  • Maksymalna liczba uczestników na jednego przewodnika: do 30 os wraz z opiekunami
  • Cena: 350 zł*

Spacer rekomendowany dla uczniów szkół średnich.

350 PLN cena orientacyjna*
* Ostateczna cena jest ustalana indywidualnie.