Język polski
Do 4 godzin 400 zł brutto
Każda dodatkowa godzina 80 zł brutto
Oprowadzanie po Zamku Królewskim 200 zł brutto
Oprowadzanie po pałacu i ogrodach Króla Jana III w Wilanowie 350 zł brutto
Oprowadzanie po Muzeum POLIN 300 zł brutto
Język angielski/hiszpański
Do 4 godzin 500 zł brutto
Każda dodatkowa godzina 110 zł brutto
Oprowadzanie po Zamku Królewskim 300 zł brutto
Oprowadzanie po pałacu i ogrodach Króla Jana III w Wilanowie (do 3h) 450 zł brutto
Oprowadzanie po Muzeum POLIN 400 zł brutto