Polityka prywatności i cookies

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności w celu zrozumienia naszych działań dotyczących Państwa danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. Korzystając ze stron internetowych, wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwana dalej: „RODO”, jest Canela Monika Michałek, 02-722 Warszawa, al. KEN 15/26. Kontakt: tel. 502 779 761, email: monika@hello-warsaw.pl

2. Jeżeli masz jakieś pytania w związku z przetwarzaniem twoich danych napisz na email: monika@hello-warsaw.pl.

3. Cele przetwarzania danych:

• Wykonanie zawartej umowy w tym realizacja zamówienia i dokonania rozliczeń finansowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
• Marketingu i promocji usług oferowanych przez Canela Monika Michałek (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
• Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

4. Administrator danych nie przewiduje przekazywania danych stronom trzecim, za wyjątkiem obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, “długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

7. Do czego używamy ciasteczek?

Używamy ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

8. Przechowujemy Państwa informacje w bezpiecznych środowiskach pracy chronionych przed publicznym dostępem. Stosujemy się do obowiązujących powszechnie norm, by chronić dane osobowe.

9. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
• Wykonania umowy do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
• Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia;
• Marketingu bezpośredniego produktów lub usług do momentu wniesienia sprzeciwu;
• Wypełnienia przez nas obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

10. Przysługujące Państwu prawa:

• Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
• Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
• Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
• Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

11. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadrzędnego ochrony danych osobowych.

12. Nie będziemy stosowali zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym profilowania.